ČASTO KLADENÉ DOTAZY​

Na této stránce odpovídáme na nejčastěji kladené dotazy.

  1. Kolik máte financí na stavbu nebo opravu + vybavení?
  2. Pokud obnovujete dům od základu (stavíte de facto nový dům). Jaké místnosti v domě chcete, a jak mají být cca veliké (součet obytné plochy by měl +- odpovídat ploše původní (například té, kterou jste uvedli při sčítání lidu nebo té v projektové dokumentaci, pokud ji máte). Pokud obnovujete poškozený dům a plánujete udělat úpravu dispozice, tak je to podobné jako u nového domu.
  3. Začněte hledat autorizovaného projektanta.
  4. Podívejte se na příklady studií, jestli se vám některá z nich zamlouvá a pokud ano, tak si sepište co se vám líbí, co vám vyhovuje a naopak, co by jste potřebovali jinak.

Iniciativa OBNOVA21 přináší v první řadě inspiraci pro váš nový dům nebo jeho rekonstrukci, a to formou tří architektonických studií řadového rodinného domu. Dále nabízí příklad zpracované projektové podrobné dokumentace v podrobnosti potřebné pro stavební úřad (dokumentace pro stavební povolení) a zpracované projektové dokumentace v podrobnosti pro realizaci stavby – vhodné pro dodavatele stavby. Dále jsou to příklady praktických řešení, které mohou pomoci při organizaci stavby. A v neposlední řadě je to seznam zvýhodněných nabídek výrobců či dodavatelů stavebních materiálů a výrobků, které jsou určeny výhradně lidem, jejichž stavby byly poničeny tornádem.

Studie je podkladem pro realizační projekt a přesně definuje vaše prostorové a funkční požadavky na nový dům. Naše studie vycházejí z místní typologie rodinných domů, ale jsou upravovány  podle současných  požadavků na bydlení. Vámi vybranou studii poskytnete projektantovi pro bono, který na jejím základě připraví další fáze projektu (pro povolení a pro realizace).

Stavební zákon vyžaduje projekt pro stavební povolení i v případě obnovy domu po živelné pohromě. Jedná se o zjednodušenou dokumentaci, ale i tu někdo musí vypracovat, vytisknout, autorizovat a podat na stavební úřad.

Projekt pro realizaci je přesným zadáním pro stavební firmu. Nehrozí tak nekontrolované vícepráce,  a  konstrukční a technické chyby při stavbě, podchyceny jsou všechny kritické detaily, všechny materiály a výrobky jsou vykázané a vyspecifikovan (povrchy, obklady, dlažby, dveře, vrata, fasády, okna, zařizovací předměty, sanitární keramika atd.). Projekt pro realizaci obsahuje kromě stavební části také  části profesí – rozvody vody, kanalizace, silnoproudu, slaboproudu, topení, vzduchotechniky, chlazení a i k těmto částem jsou pak vykázané všechny výrobky a produkty.

Ano. Je to nejbezpečnější způsob, jak si ověřit, že máte dostatek financí k realizaci celé akce. A ještě něco, nezapomeňte si hned na začátku nechat rezervu alespoň 5 %. Na konci se vám bude velmi hodit.

Písemná smlouva je důležitá pro vás i pro projektanta, a to i v případě, kdy vám  poskytne projekt za sníženou cenu nebo zdarma. Smlouva řeší hlavně co, kdo, kdy a za jakých podmínek zpracuje a vám předá. V nejlepším případě ji po podpisu dáte do šuplíku a už ji nebudete potřebovat.

Seznam autorizovaných architektů, kteří poskytují své služby formou „pro bono“ naleznete na www.architektiprobono.cz

Můžete si najít autorizovaného architekta, ale stejně dobře vám poslouží i autorizovaný inženýr pro pozemní stavby. Oba mohou využít příklady studií a podle vašich připomínek je upravit.

Ano, nabízíme 3 návrhy – od historizujícího přes stylový až po moderní.

Fasády nenavrhujeme. Ale předložené studie mohou posloužit jako inspirace pro obnovu fasády. Pracujeme na přípravě „vzorníku“ fasádních barev pro „Moravské Slovácko“, který by měl být inspirací – najdete zde příklady fasád, soklů, šambrán a třeba okenních rámů, vstupních dveří či vrat.

Pokud byl váš dům poničen nebo zcela zničen tornádem a vy jej máte na bydlení a nikoliv jako komerční projekt pro zisk, pak jsou uvedené podklady pro ás zdarma a zdarma je může využít i váš autorizovaný projektant pro projekt vašeho domu. V případech, kdy je poničený dům předmětem realitní spekulace, tyto podklady zdarma nejsou.

Správné řešení je obrátit se na svého autorizovaného projektanta, se kterým si uzavřete smlouvu.

Iniciativa OBNOVA21 přímé architektonické nebo projekční služby nenabízí. Pokud řešíte obnovu vašeho obydlí poničeného tornádem, s úpravami typového projektu se obraťte na svého autorizovaného projektanta.

Ano,jednoduchou smlouvu uzavřete při registraci přivyplnění žádosti o přístup k podkladům. Jde hlavně o to, abyste získali právo k autorské licenci k jednotlivým architektonickým studiím. Také se zavazujete, že tyto podklady nebudete dál šířit nebo používat k výdělečné činnosti.

Jsme schopni vybranou studii půdorysně upravit tak, aby vyhovovala konkrétnímu zadání, nebo to dokáže v další fázi připravit vybraný projektant pro bono.

Tuto otázku intenzivně řešíme. V současné době se na nás již obrátili zájemci o náš projekt. OBNOVA21 je iniciativa, tedy není právnímsubjektem a nemůže tyto projekty prodávat a ze své podstaty iniciativy pro bono ani nechce. Přemýšlíme však nad způsobem, jak zájemcům umožnit dostat se k projektu, a to například formou daru obcím postiženým tornádem v dané výši, za což by se podklady zpřístupnily.

Jste vítáni. Pokud můžete pro stavebníky, jejichž domy byly zasaženy tornádem nabídnout výhodnější než výhodné podmínky – tedy slevy například 50% a více, obraťte se na nás, probereme to….

Zanechte nám na sebe kontakt